Fakta Regnskap - din regnskapspartner

 • Løpende regnskapsførsel
 • Avstemming og dokumentasjon
 • Rapportering
 • Årsoppgjør og selvangivelsesdokumenter
 • Andre offentlige dokumenter
 • Budsjett og analyser
 • Fakturering
 • Lønn
 • Bistand ved selskapsstiftelse
 • Skatteplanlegging
 • Bilordning
 • Likviditetsanalyse/Finansiell
 • Planlegging
 • Pensjons- og forsikringsavtaler
 • Generell investeringsrådgivning
 • Innkreving av husleie og fellesutgifter
 • Utleieformidling/
  Kontrakts-inngåelse
 • Betalingstjenester/Remittering
 • Formidling av håndtverkertjenester
 • Oppfølging av servicetjenester
 • Forberede og delta i styre- og eiermøter